Gewasbescherming Emissiebeperking GBM Open teelten (Thema: Veiligheid & Techniek)
€ 62,50 excl. 9 % BTW

1 jaar geldig na activering

Gewasbescherming Emissiebeperking GBM Open teelten (Thema: Veiligheid & Techniek)

Let op:
Vanwege de zomervakantie zijn wij van 19-07-2024 t/m 12-08-2024 niet bereikbaar voor support. U kunt een cursus in deze periode wel afronden.
 

Deze online bijeenkomst Gewasbescherming - Emissiebeperking Gewasbeschermingsmiddelen Open teelten kan worden gebruikt voor de verlenging van jouw spuitlicentie Gewasbescherming. Je kunt direct op jouw computer aan de slag!

Thema: Veiligheid & Techniek

De bijeenkomst bestaat uit zes onderdelen:

 1. Introductie
 2. Problematiek
 3. Wet- en regelgeving
 4. Erfemissiescan maken
 5. Reflecteren op resultaten
 6. Afronding

Het bestuderen van deze online cursus neemt tussen de 3 en 4 uur in beslag. Je kunt tussentijds stoppen en op een ander moment weer verder gaan. De cursus wordt afgerond met een eindtoets. Na afronding heb je 1 studiepunt behaald om je vakbekwaamheidsbewijs Gewasbescherming te verlengen. Daarvoor moet je wel aan alle spelregels voldoen. 

Leerdoelen

Na afloop van deze online bijeenkomst heb je:

 • kennis van de problematiek rondom waterkwaliteit en weet je wat emissie is;
 • kennis en inzicht in de regelgeving omtrent emissie;
 • inzicht in de kansen en bedreigingen voor je eigen bedrijf;
 • begrip voor de mogelijke oplossingen voor emissie knelpunten;
 • inzicht in de maatregelen die genomen kunnen worden om de emissie op je eigen bedrijf te beperken.

Let op:

Deze cursus is meerdere malen aan te kopen, maar gezien het persoonlijke karakter mag de cursus per persoon maar één keer volledig afgerond worden. 

Spelregels

Je kunt met deze online kennisbijeenkomst 1 studiepunt behalen om je vakbekwaamheidsbewijs Gewasbescherming te verlengen. Daarvoor moet je wel aan alle spelregels voldoen:

 • Let op! Verlenging van de licentie is niet meer mogelijk als je licentie is verlopen. Voor verlenging heb je vier studiepunten nodig. 
 • Je kunt de online kennisbijeenkomst Gewasbescherming gebruiken voor verlenging van het vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren Gewasbescherming en Bedrijfsvoeren Gewasbescherming. 
 • Identiteitscontrole
  Op vier momenten binnen de online kennisbijeenkomst moet je jouw identiteit bevestigen. Dit gebeurt door middel van SMS validatie. Er wordt een SMS met een code naar het door jou opgegeven telefoonnummer verstuurd. Deze code moet je invullen om verder te kunnen. 
 • Toetsing
  De hoofdstukken binnen de online kennisbijeenkomst worden afgesloten met een voortgangstoets. Je dient een score van minimaal 65% te behalen om door te kunnen gaan naar het volgende hoofdstuk. Slaag je twee keer niet voor een voortgangstoets, dan moet je drie uur wachten totdat je de volgende poging kunt doen. Dit herhaalt zich totdat je de minimale score hebt behaald. 
 • Afronding
  Indien je alle hoofdstukken hebt doorlopen, de toetsen hebt behaald en de ID‐controle goed is verlopen, dan heb je het studiepunt verdiend en zorgen wij er voor dat alle benodigde gegevens aan Bureau Erkenningen worden doorgegeven.