Gewasbescherming Emissiebeperking open teelten (Thema: Veiligheid & Techniek)
€ 62,50 excl. 9 % BTW

1 jaar geldig na activering

Gewasbescherming Emissiebeperking open teelten (Thema: Veiligheid & Techniek)

Deze online bijeenkomst Gewasbescherming - Emissiebeperking open teelten kan worden gebruikt voor de verlenging van jouw spuitlicentie Gewasbescherming. Je kunt direct op jouw computer aan de slag!

Thema: Veiligheid & Techniek

De bijeenkomst bestaat uit zes onderdelen:

 1. Introductie
 2. Problematiek
 3. Wet- en regelgeving
 4. Erfemissiescan maken
 5. Reflecteren op resultaten
 6. Afronding

Het bestuderen van deze online cursus neemt tussen de 3 en 4 uur in beslag. Je kunt tussentijds stoppen en op een ander moment weer verder gaan. De cursus wordt afgerond met een eindtoets. Na afronding heb je 1 studiepunt behaald om je vakbekwaamheidsbewijs Gewasbescherming te verlengen. Daarvoor moet je wel aan alle spelregels voldoen. 

Leerdoelen

Na afloop van deze online bijeenkomst heb je:

 • kennis van de problematiek rondom waterkwaliteit en weet je wat emissie is;
 • kennis en inzicht in de regelgeving omtrent emissie;
 • inzicht in de kansen en bedreigingen voor je eigen bedrijf;
 • begrip voor de mogelijke oplossingen voor emissie knelpunten;
 • inzicht in de maatregelen die genomen kunnen worden om de emissie op je eigen bedrijf te beperken.

Let op:

Deze cursus is meerdere malen aan te kopen, maar gezien het persoonlijke karakter mag de cursus per persoon maar één keer volledig afgerond worden. 

Spelregels

Je kunt met deze online kennisbijeenkomst 1 studiepunt behalen om je spuitlicentie Gewasbescherming te verlengen. Daarvoor moet je wel aan alle spelregels voldoen.

Download Spelregels