Gewasbescherming Veiligheid (Thema: Veiligheid & Techniek)
€ 62,50 excl. 9 % BTW

1 jaar geldig na activering

Gewasbescherming Veiligheid (Thema: Veiligheid & Techniek)

Deze online bijeenkomst Gewasbescherming - Veiligheid kan worden gebruikt voor de verlenging van jouw spuitlicentie Gewasbescherming. Je kunt direct op jouw computer aan de slag!

Thema: Veiligheid & Techniek

De bijeenkomst bestaat uit zes onderdelen:

 1. Introductie
 2. Veiligheid
 3. Voor het spuiten
 4. Uitvoeren van de bespuiting
 5. Na het spuiten
 6. Afronding

Het bestuderen van deze online cursus neemt tussen de 3 en 4 uur in beslag. Je kunt tussentijds stoppen en op een ander moment weer verder gaan. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een voortgangstoets. Na afronding heb je 1 studiepunt behaald om je vakbekwaamheidsbewijs Gewasbescherming te verlengen. Daarvoor moet je wel aan alle spelregels voldoen. 

Leerdoelen

Na afloop van deze online bijeenkomst ben je in staat om:

 • risico’s voor veiligheid en gezondheid van specifieke bestrijding en bestrijdingsmethoden te herkennen en beoordelen;

 • alle maatregelen ter voorkoming van risico’s voor veiligheid, gezondheid en milieu toe te passen tijdens en na het uitvoeren van de bestrijding;

 • de benodigde hoeveelheid middel voor de chemische bestrijding te berekenen;

 • de apparatuur op een veilig manier schoon te maken en verpakkingen op wettelijk voorgeschreven manier af te voeren;

 • restmiddelen veilig af te voeren met inachtneming van wet- en regelgeving;

 • maatregelen te nemen om de emissie van bestrijdingsmiddelen te beperken.

Let op:

Deze cursus is meerdere malen aan te kopen, maar gezien het persoonlijke karakter mag de cursus per persoon maar één keer volledig afgerond worden. 

Spelregels

Je kunt met deze online kennisbijeenkomst 1 studiepunt behalen om je spuitlicentie Gewasbescherming te verlengen. Daarvoor moet je wel aan alle spelregels voldoen.

Download  spelregels